Home → Thema's → Arbeidsongevallen → Melding aan de inspectie

Melding aan de inspectie

Elk ernstig ongeval, dat aan de definitie voldoet moet onmiddellijk aan de inspectie (toezicht wetgeving Welzijn op het werk) gemeld worden, dit betreft hoofdzakelijk de dodelijke ongevallen en de ongevallen met blijvende ongeschiktheid (KB 24.2.2005 (BS 14.3.2005)).

 

De kennisgeving is gericht aan de bevoegde Inspectie Toezicht op het welzijn op het werk  

 

De kennisgeving gebeurt aan de hand van een technologisch geschikt middel met vermelding van de naam en het adres van de werkgever van het slachtoffer, de naam van het slachtoffer, de datum en de plaats van het ongeval en zijn vermoedelijke gevolgen en met een korte beschrijving van de omstandigheden.

 

Belangrijke opmerking: voor uitzendkrachten moet deze melding verricht worden door de Inlener van de uitzendkracht (de gebruiker, de onderneming waar de uitzendkracht werkt) en niet door het uitzendbureau.

 

Nederland : Elk arbeidsongeval met blijvend letsel, met ziekenhuisopname of met de dood tot gevolg moet onmiddellijk aan de arbeidsinspectie gemeld worden. Procedure  zie brochure

 

Meer informatie

Bevoegde inspectie van uw regio

 

 

Nederland