Home → Thema's → Bouw

Bouw

Uitzendarbeid in de bouw

Uitzendarbeid was tot eind 2001 formeel verboden voor bouwvakkers. Met de CAO van 22 november 2001 hebben de sociale partners vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden een bouwonderneming een beroep kan doen op uitzendkrachten.

 

Uitzendarbeid in de bouw is onderworpen aan dezelfde regels als andere uitzendarbeid en aan enkele bijkomende voorwaarden : verplichte veiligheidsopleiding voor de uitzendkrachten, specifieke erkenning van de uitzendbureaus die voor de bouw mogen uitzenden.

 

Enkel de uitzendbureaus die een specifieke erkenning hebben voor de bouwsector kunnen uitzendkrachten - arbeiders ter beschikking stellen van ondernemingen die ressorteren onder het paritair comite van de bouwnijverheid (PC 124).

 

De uitzendkracht dient in het bezit te zijn van een attest dat aantoont dat hij een veiligheidsopleiding van minstens 16 uur heeft gevolgd bij een door de NAVB erkende instelling. 

Meer informatie

UZB erkend voor de bouwsector: