Home → Thema's → Bouw → Bouwopleiding

Bouwopleiding

Uitzendkrachten moeten vooraleer zij voor de bouwsector mogen werken beschikken over een opleidingsattest van een erkend centrum of over een VCA-attest basisveiligheid.

 

 

De uitzendkracht dient in het bezit te zijn van een attest dat aantoont dat hij een veiligheidsopleiding van minstens 16 uur heeft gevolgd bij een door de NAVB erkende instelling. Dit attest is niet vereist indien één van de volgende voorwaarden vervuld zijn (zie dossier goedgekeurd door PC bouw):

  • Uitzendkrachten tenminste 5 jaar ervaring hebben in de bouwsector tijdens de laatste 15 jaar van hun beroepsloopbaan
  • uitzendkrachten een attest hebben dat afgeleverd werd door het NAVB bij het einde van hun leertijd bouw
  • uitzendkrachten in het bezit zijn van een attest (van of conform verklaard door het NAVB) voor een basisveiligheidsopleiding bouw
  • uitzendkrachten in het bezit zijn van een attest basisveiligheid (VCA)

 


Meer informatie