Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 1

Is uitzendarbeid in de bouwsector toegelaten ?

Ja!

 

Sinds 1 januari 2002 is uitzendarbeid toegestaan in de bouwsector (Paritair Comité 124) MAAR onder welbepaalde voorwaarden, vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 22 november 2001.

De regels bepaald door de wet van 24 juli 1987 inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers aan inlenende bedrijven blijven vanzelfsprekend eveneens van toepassing.

 

 

Terug naar andere vragen