Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 10

Welke maatregelen in verband met de veiligheid op het werk vallen onder de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau ?

Het uitzendbureau :

  • selecteert de uitzendkracht in functie van de werkpost die moet ingevuld worden;
  • is verantwoordelijk voor het medisch toezicht (inenting, aanwervingsonderzoek, moederschapsbescherming, ...) behalve voor wat betreft de spontane onderzoeken;
  • licht de uitzendkracht in bij middel van de werkpostfiche. Werkplaats, uit te voeren taken, risico’s en hinder, werkkledij en PBM, ... dit alles passeert de revue op dat ogenblik;
  • stelt de ongevallenaangifte op van de uitzendkracht en maakt een kopie ervan over aan Preventie en Interim.

 

Terug naar andere vragen