Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 2

Mogen alle bouwondernemingen de diensten inhuren van alle uitzendbureaus… ?

Neen!

 

Enkel de uitzendbureaus die een specifieke erkenning hebben gekregen, mogen uitzendkrachten ter beschikking stellen van ondernemingen uit de bouwsector, volgens de voorwaarden en de modaliteiten vastgelegd door het Paritair Comité van de Bouw. Het uitzendbureau dient namelijk een onafhankelijke juridische entiteit te vormen met haar eigen RSZ-nummer en een afzonderlijke verzekering tegen arbeidsongevallen te nemen.

Enkel de bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van de Bouw, kunnen een beroep doen op uitzendarbeid voor de functies die inherent zijn aan de normale activiteit van de onderneming en volgens het werkschema dat gewoonlijk van toepassing is binnen deze onderneming. Deze ondernemingen moeten geregistreerd worden en mogen geen RSZ-schulden hebben (attest 30 bis). Er kan evenwel een uitzondering gemaakt worden voor de handelaars in bouwmaterialen die niet vallen onder de toepassing van de registratiewetgeving.

 

 

Terug naar andere vragen