Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 3

In welke gevallen is uitzendarbeid toegelaten in de bouw ?

Ingeval van vervanging van een vaste werknemer die arbeidsongeschikt is:

  • Een uitzendkracht mag een vaste werknemer die arbeidsongeschikt is (tengevolge van een privé-ongeval, ziekte, zwangerschapsverlof, arbeidsongeval of beroepsziekte) vervangen binnen een termijn van 12 maanden na het begin van de ongeschiktheid en dit voor de duur van de ongeschiktheid.
  • De werkgever is verplicht de vakbondsafvaardiging van de onderneming in te lichten betreffende deze vervanging.
  • Wanneer de arbeidsongeschiktheid van de vaste werknemer ten einde loopt en hij het werk herneemt, moet de werkgever deze informatie meedelen aan de vakbondsafvaardiging en een einde stellen aan de opdracht van de uitzendkracht

Ingeval van tijdelijke vermeerdering van het arbeidsvolume:

  • Een uitzendkracht kan ter beschikking gesteld worden mits het akkoord van de meerderheid binnen de vakbondsafvaardiging van de onderneming.
  • Indien er geen vakbondsafvaardiging is, meldt het uitzendkantoor dat er een beroep wordt gedaan op uitzendarbeid aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten, met kopie naar het provinciaal platform « bouw ».
  • Het akkoord van de vakbondsafvaardiging slaat op het aantal betrokken werknemers alsook op de periode tijdens dewelke de uitzendarbeid wordt gepresteerd.

 

Terug naar andere vragen