Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 4

In welke gevallen is het beroep doen op uitzendarbeid verboden ?

Ingeval van tijdelijke werkloosheid in de bouwonderneming kan men geen aanspraak maken op uitzendkrachten voor werk dat normalerwijze uitgevoerd wordt door de werknemers die tijdelijk in werkloosheid zijn gesteld.


Ingeval van collectieve afdanking mag de bouwonderneming geen uitzendkrachten tewerkstellen gedurende een periode van zes maanden na deze collectieve afdanking.

 

Een bouwonderneming mag ook geen uitzendkracht tewerkstellen indien deze door dezelfde onderneming werd afgedankt in de loop van de 12 maanden die de aanvraag voorafgaan.

 

 

Terug naar andere vragen