Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 6

Mag een bouwonderneming zoveel uitzendkrachten tewerkstellen als ze zou wensen ?

In geval van vermeerdering van werk, is het aantal uitzendkrachten beperkt:

 
Voor de ondernemingen die tot 10 arbeiders tewerkstellen op het ogenblik van de aanvraag van een werknemer-uitzendkracht, bedraagt het toegelaten maximaal aantal dagprestaties maximum 15% van het totaal der “werkbare mandagen” van het voorafgaande burgerlijke jaar ( = het aantal arbeiders vermenigvuldigd met het aantal maanden dat zij ingeschreven zijn in de onderneming, dit alles gedeeld door 12 en vervolgens vermenigvuldigd met 219). 

Voor de ondernemingen die meer dan 10 arbeiders tewerkstellen, bedraagt dit percentage 10%.

 

 

Terug naar andere vragen