Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 9

Welke maatregelen in verband met de veiligheid op het werk vallen onder de verantwoordelijkheid van de bouwonderneming?

De inlener :

  • stelt de werkpostfiche op voor het uitzendbureau, dat zelf verantwoordelijk is voor de mededeling van deze gegevens aan de uitzendkracht;
  • verzorgt het onthaal van de werknemer op de werf;
  • levert en onderhoudt de werkkledij en de aangepaste PBM (behalve indien een andere overeenkomst werd getroffen via een contract met het uitzendbureau);
  • is ervoor verantwoordelijk dat de uitzendkracht deze draagt;
  • stelt de ongevallensteekkaart op indien de uitzendkracht het slachtoffer is van een arbeidsongeval met minstens één dag werkongeschiktheid;
  • houdt een lijst bij van alle uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in het bedrijf.

Terug naar andere vragen