Home → Thema's → 

Charter voor de veiligheid van de uitzendkrachten

Overeenkomst tussen uitzendkantoor en inlener met afspraken ivm de veiligheid van de uitzendkrachten.

 

”Charter voor de veiligheid van de uitzendkrachten” :

als onderdeel van de samenwerking tussen de uitzendbureaus en de inleners ondertekenen beiden het charter en verbinden zij zich ertoe de taken uit te voeren die onder hun verantwoordelijkheid vallen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de uitzendkrachten te garanderen tijdens het werk.
Het “charter “ waarin de afspraken tussen inlener en uitzendonderneming duidelijk bevestigd worden, geeft zowel de inlener als het uitzendkantoor een belangrijke garantie om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.