Home → Thema's → Dienstencheques

Dienstencheques

Wat is een dienstencheque ?

Het systeem van dienstencheques is een betaalmiddel, gefinancierd door de federale regering en van kracht sinds 1 januari 2004. Privé personen kunnen via dit systeem een erkende onderneming betalen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken.


Het systeem van de dienstencheques heeft meerdere doelstellingen :

  • Nieuwe jobs creëren
  • Zwartwerk tegengaan
  • Zorgen dat werknemers die een contract hebben met een PWA (plaatselijk tewerkstellingsagentschap) als voltijdse werknemers kunnen worden beschouwd