Home → Thema's → Gezondheidstoezicht

Gezondheidstoezicht

De welzijnswet voorziet een gezondheidstoezicht voor de werknemers met het oog op de bescherming van hun gezondheid en welzijn. De regels zijn verder vastgelegd in de Codex betreffende het welzijn op het Werk, titel I , hoofdstuk IV.

 

Gezondheidstoezicht uitzendkrachten

De taken van het gezondheidstoezicht van de uitzendkrachten worden verdeeld onder het uitzendbureau en de inlener. Het opvolgen van de uitzendkracht over de verschillende inleners wordt toevertrouwd aan het uitzendbureau. De taken gebonden aan de werkpost blijven de verantwoordelijkheid van de inlener. Dit houdt in dat de elementen nodig voor de selectie van de uitzendkracht worden meegedeeld via de werkpostfiche.

 

Meer info

 

Medische onderzoeken in het kader van de arbeidsrelaties

De wet van 28 januari 2003 (BS 9 april 2003) betreffende de medische onderzoeken in het kader van de arbeidsverhoudingen stelt dat biologische tests, medische onderzoeken of mondelinge informatiegaring met het oog op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand van een werknemer of kandidaat-werknemer niet kunnen om andere redenen dan die welke verband houden met de huidige geschiktheid van de werknemer.

 

Meer info