Home → Thema's → Gezondheidstoezicht → Gezondheid uitzendkrachten → Onderzoek en bezoek bij werkhervatting

Onderzoek en bezoek bij werkhervatting

Medisch onderzoek bij werkhervatting


De regelgeving in verband met het gezondheidstoezicht van werknemers voorziet dat (Codex, Titel I, Hfst 4, artikel 35), na een afwezigheid van vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling, de werknemers die reeds een gezondheidsbeoordeling onderworpen zijn, een nieuwe gezondheidsbeoordeling ( = medisch onderzoek) bij werkhervatting moeten ondergaan.


Het betreft hier dus volgende werknemers :

 • De veiligheidsfunctie
 • De functie met verhoogde waakzaamheid
  • De activiteiten met specifiek risico zoals:
  • Physisch risico : bvb. lawaai, ioniserende stralingen, koude, hitte,
  • Chemische stoffen : bvb. solventen, kankerverwekkende stoffen
  • Biologisch risico : bvb. virussen, besmettingen
  • Tillen van zware lasten
  • Beeldschermwerk
  • Nachtarbeid
  • Ploegenarbeid
  • Onmiddellijk (rechtstreeks) contact met voedingswaren.


Deze gezondheidsbeoordeling moet volgens de bestaande wetgeving gebeuren tijdens de eerste acht dagen van de werkhervatting.


Een bezoek aan de arbeidsgeneesheer voorafgaand aan de werkhervatting


Codex, Titel I, Hfst 4, artikel 35bis (KB van 28.1/2008) breidt de mogelijkheid (geen verplichting) uit tot alle werknemers die 4 weken afwezig zijn, en niet enkel deze die onderworpen zijn aan een verplicht medisch onderzoek

 • Na een afwezigheid van vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling van alle werknemer (en niet alleen deze geviseerd hoger) moet de werkgever dit melden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (zie art. 5 § 3)
 • Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting is mogelijk voor al deze werkenmers onder bepaalde voorwaarden (art. 36 bis), o.a. :
  • Op schriftelijk vraag van en met akkoord van de werknemer
  • Het onderzoek heeft binnen de 8 dagen na de aanvraag plaats
 • Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting stelt de arbeidsgeneesheer in staat aangepaste maatregelen voor te stellen


Toepassing op de uitzendkrachten


De praktische toepassing op uitzendkrachten is niet eenvoudig omdat na ziekte, ongeval of bevalling van de uitzendkracht het uitzendbureau meestal geen werkgever meer is en dus de verplichtingen niet meer op het uitzendbureau van toepassing zijn.
Werkhervatting van een uitzendkracht komt in principe enkel voor wanneer het contract van de uitzendkracht nog loopt tot minimum vier weken na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Dan wordt de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht geschorst gedurende vier weken en bij genezing terug hervat. Dan moet door het uitzendbureau een onderzoek van werkhervatting georganiseerd worden en is de volledige procedure van toepassing.