Home → Thema's → Gezondheidstoezicht → Zwangere

Zwangere

Nieuwe regelgeving voor de “verwijdering” van zwangere vrouwen

Iedere werkgever is verplicht de gevaren van de werkomstandigheden te analyseren voor zwangere vrouwen en zij die borstvoeding geven. Als de arbeidsgeneesheer vaststelt dat deze werkneemsters werk uitvoeren waaraan risico’s zijn verbonden, moet de werkgever bepaalde maatregelen nemen. Zo kan hij de werkomstandigheden of het uurrooster aanpassen, of tijdelijk andere taken geven,… Als er geen oplossing is, dan moet de werkneemster “verwijderd” worden van haar werk. Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) of het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) keren dan een vergoeding uit.

 

Als het gaat om een risico dat op de lijst van de beroepsziekten staat, keert het FBZ een geplafonneerde vergoeding uit aan de werkneemster die 78,237% van het nettoloon bedraagt. Alle andere gevallen neemt het RIZIV op zich, maar deze keert een vergoeding uit die slechts 60% bedraagt.

 

Dit verschil zal vanaf 1 januari 2010 opgeheven worden. Vanaf dat moment zullen alle vrouwen die “verwijderd” zijn van hun werkplaats een uitkering ontvangen van 78,237% van hun nettoloon.

 

De aanvragen worden rechtstreeks door het RIZIV behandeld . De ziekenfondsen staan in voor de uitbetaling.

 

Meer informatie