Home → Thema's → Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud?

  • help werkplekken veilig en efficiënt te houden
  • belangrijk voor elke werkplek en elke industriesector
  • gaat iedereen in een organisatie aan, op alle niveaus 

 

5 basisregels van veilig onderhoud

Maak een plan

Onderhoud moet beginnen met een goede planning. Er moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd, waarbij de werknemers moeten worden betrokken.

Zorg dat het veilig is

De werkomgeving moet  beveiligd worden: zorg dat onbevoegden geen toegang hebben en dat het werkgebied net en veilig wordt gehouden. Machines moeten worden voorzien van waarschuwingsborden.

Gebruik de juiste uitrusting

Werknemers die onderhoudstaken uitvoeren moeten beschikken over de geschikte gereedschappen en de aangepaste uitrusting, in het bijzonder geschikte aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werk volgens plan
Veilige werkprocedures moeten worden gecommuniceerd, moeten worden begrepen door de werknemers en moeten juist worden toegepast, ook bij tijdsdruk.

Eindcontrole

Het onderhoudsproces moet eindigen met controles, om er zeker van te zijn dat de taak is voltooid en dat de onderhouden of herstelde installatie veilig werkt

Bronnen van mogelijke ongevallen?

  • herstellingwerkzaamheden
  • onderhoud
  • schoonmaak
  • afstellen en regelen van machines en installaties

Bron : EU-Campagn - Onderhoud

Meer info