Home → Thema's → Onthaal

Onthaal

Het uitzendbureau, de inlener met zijn hiërarchische lijn, de preventiedienst en het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) krijgen hierbij elk een specifieke rol.

 

De welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten leggen verplichtingen op in verband met het onthaal van nieuwe werknemers. De werkgever, de hiërarchische lijn, de preventiedienst en het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) krijgen hierbij elk een specifieke rol.

 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr 22 regelt het onthaal en de aanpassing van de werknemers. Vermits er bij uitzendarbeid het onthaal en de informatietaak verdeeld worden over het uitzendbureau en de inlener wordt deze taakverdeling verder praktisch uitgewerkt in de CAO onthaal uitzendarbeid.

Wetgeving onthaal uitzendkrachten