Home → Thema's → Onthaal → Onthaal in afvalverwerkende bedrijven

Onthaal in afvalverwerkende bedrijven

Sensibilisatieactie vuilinsomhaling AXA en PI

Bijzondere aandacht aan de informatie van de uitzendkracht en een goed onthaal, heel belangrijk voor een snelle en goede integratie in het nieuwe arbeidsmilieu. Elk bedrijf kan de modelonthaalbrochre aanvullen met eigen gegevens over implanting, personeel en specifieke activiteiten, risico’s en preventiemaatregelen.

 

 

Tips bij het vervolledigen van de onthaalbrochure

 

Bij het samenstellen van deze type onthaalbrochure hebben we getracht om de voornaamste info, in chronologische volgorde, aan bod te laten komen.

 

Het geeft je als werkgever (uitzendkantoor) of gebruiker (afvalbedrijf) van de uitzendkracht de mogelijkheid om op een snelle en overzichtelijke manier een brochure samen te stellen die volledig en op maat gemaakt is voor de beoogde typefuncties.

 

Het zal je als werkgever en/of gebruiker uiteindelijk in staat stellen op een gestructureerde manier (powerpoint, brochure, instructiekaart(en), werkpostfiche(s)) de uitzendkracht, bij de aanvang van zijn/haar job, te informeren over het veiligheidsaspect.

 

Aandachtspunten bij het vervolledigen van de onthaalbrochure

 

1. Terminologie

 

Volgende instanties en personen worden gebruikt in de brochure:

 

[uitzendkantoor]

[contactpersoon uitzendkantoor]

[uitzendconsulent (e)]

[officemanager uitzendkantoor]

[afvalbedrijf]

[contactpersoon in het afvalbedrijf]

[contactpersoon voor het onthaal in het afvalbedrijf]

[vertrouwenspersoon in het afvalbedrijf]

[preventieadviseur in het afvalbedrijf]

 

Je kan deze voorlopig onbepaalden via de functie “Find and Replace” eenvoudig vervangen.

 

Bvb

Contactpersoon in het afvalbedrijf is Joris Janssen

 

Stap 1:    Edit aanklikken

Stap 2:    Replace aanklikken

Stap 3:    Find what:              [contactpersoon in het afvalbedrijf]

Stap 4:    Replace with:                    Joris Janssen

Stap 5:    Replace all aanklikken

 

2. Foto’s en tekeningen

 

In de brochure werden onder bepaalde rubrieken (m.n. Hoe bereik je het afvalbedrijf? Evacuatie) tekeningen ingebracht. Het betreft hier tekeningen die als voorbeeld functioneren (specimen) zodoende dat je je een beeld kan vormen van de mogelijkheden van toepassing.

 

 

3. Pagina indeling

 

OPGELET! Indien je wijzigingen aanbrengt aan de standaard inhoud van de brochure, bijvoorbeeld door het toevoegen of weglaten van tekst of foto’s, bestaat de kans dat sommige rubrieken verspreidt worden over minder en/of meer pagina’s. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je de inhoudstabel vastlegt.

 

Meer informatie

  • Model brochure voor het onthaal
  • Oplossingen van de test opgenomen in de brochure