Home → Thema's → Onthaal → Onthaal in ziekenhuizen

Onthaal in ziekenhuizen

Bijzondere aandacht aan de informatie van de uitzendkracht en een goed onthaal binnen het ziekenhuis zijn heel belangrijk voor een snelle en goede integratie in het nieuwe arbeidsmilieu. Elk ziekenhuis kan de modelonthaalbrochure aanvullen met eigen gegevens over implanting, personeel en specifieke activiteiten, risico’s en preventiemaatregelen.

 

 

Tips voor personaliseren van de onthaal brochure


Bij het samenstellen van deze type onthaalbrochure hebben we getracht om de voornaamste info, in chronologische volgorde, aan bod te laten komen.

Het geeft je als werkgever (uitzendkantoor) of gebruiker (zorgverlenende instelling) van de uitzendkracht de mogelijkheid om op een snelle en overzichtelijke manier een brochure samen te stellen die volledig en op maat gemaakt is voor de beoogde typefuncties.

Het zal je als werkgever en/of gebruiker uiteindelijk in staat stellen op een gestructureerde manier (brochure, instructiekaart(en), werkpostfiche(s)) de uitzendkracht, bij de aanvang van zijn/haar job, te informeren over het veiligheidsaspect.

Aandachtspunten bij het vervolledigen van de onthaalbrochure


1. Terminologie

Volgende instanties en personen worden gebruikt in de brochure:

[uitzendkantoor]
[contactpersoon uitzendkantoor]
[uitzendconsulent (e)]
[officemanager uitzendkantoor]
[ziekenhuis]
[contactpersoon in het ziekenhuis]
[contactpersoon voor het onthaal in het ziekenhuis]
[vertrouwenspersoon in het ziekenhuis]
[preventieadviseur in het ziekenhuis]
[ziekenhuishygiënist]

Je kan deze voorlopig onbepaalden via de functie “Find and Replace” eenvoudig vervangen.

Bvb
Contactpersoon in het ziekenhuis is Magda Janssen

Stap 1: Edit aanklikken
Stap 2: Replace aanklikken
Stap 3: Find what: [contactpersoon in het ziekenhuis]
Stap 4: Replace with: Magda Janssen
Stap 5: Replace all aanklikken

2. Foto’s en tekeningen

In de brochure werden onder bepaalde rubrieken (m.n. Hoe bereik je het ziekenhuis? Waar moet je je aanmelden? Evacuatie) tekeningen ingebracht. Het betreft hier tekeningen die als voorbeeld functioneren (specimen) zodoende dat je je een beeld kan vormen van de mogelijkheden van toepassing.


3. Pagina indeling

OPGELET! Indien je wijzigingen aanbrengt aan de standaard inhoud van de brochure, bijvoorbeeld door het toevoegen of weglaten van tekst of foto’s, bestaat de kans dat sommige rubrieken verspreidt worden over minder en/of meer pagina’s. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je de inhoudstabel vastlegt.