Home → Thema's → Rijbewijs

Rijbewijs

Medische geschiktheid voor het bekomen van een rijbewijs

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch examen, ook geneeskundig moet geschikt zijn om een geldig rijbewijs te kunnen verkrijgen. De regels voor het geneeskundig geschikt zijn, verschillen volgens de groep rijbewijzen en  zijn gewijzigd sinds 15/11/2008.

 

Het KB van 31 oktober 2008 (BS van 10 november 2008) wijzigt het KB van 23/03/98 en brengt duidelijkheid in bepaalde categorieën personen die een medisch onderzoek moeten ondergaan.

De regels en procedure voor het bekomen van het rijgeschiktheidsattest en het rijbewijs

 1. Wie moet een rijgeschiktheidsattest hebben
 2. Wie mag het medisch onderzoek verrichten
 3. Procedure voor een uitzendkracht
 4. Kosten

Formulieren

 1. Aanvraag rijbewijs
 2. Rijgeschiktheidsattest
 3. Attest geneesheer specialist
 4. Rijbewijs taxichauffeur
 5. Rijbewijs vrachtwagenbestuurder
 6. Codes beperkingen op het rijbewijs
 7. Indeling van de motorvoertuigen in de categoriën A, B, C, D en E

 

Meer informatie

 

Algemene informatie over de categorieën rijbewijzen en bijhorende minimumleeftijden