Home → Thema's → Rijbewijs → Rijgeschiktheidsattest

Rijgeschiktheidsattest

Verplicht rijgeschiktheidsattest

Het rijgeschiktheidsattest is verplicht voor de houders van  

  • een rijbewijs C, D en subcategorieën
  • een rijbewijs A, B, B+E voor volgende functies:

          - Het taxivervoer

          - De verhuur van voertuigen met chauffeur

          - Het vervoeren van personen met ambulance 

          - Het bezoldigd leerlingenvervoer
          - De instructeurs van de erkende rijscholen die het praktisch

  onderricht verstrekken 

       

Voor bovengenoemde personen is het rijbewijs beperkt in tijd en de geldigheid is verlengbaar mits vooor leggen van een nieuw rijgeschiktheidsattest. 

 

Welke geneesheer kan een rijgeschiktheidsattest afleveren ?

  • De arbeidsgeneesheer van het bedrijf voor loontrekkende
  • Medex de medische dienst van de overheid, reservatie in een centrum via 02/524.97.97 voor zelfstandigen en particulieren
  • Via VDAB, FOREM en IBFFP voor werkzoekenden

 

 

Geen rijgeschiktheidsattest meer

Punten 4° en 5° van art 43 van het KB 23/03/98 worden geschrapt, voor de houders van een rijbewijs A, B, B + E met volgende functies:


Het vervoer van personeelsleden
d.w.z. het vervoer van collega’s met een bedrijfswagen


“4°: het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid”


Het vervoer van cliënteel


“5° het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel”


Geldigheid rijbewijs


Het rijbewijs uitgereikt voor bovengenoemde houders moet niet verlengd worden.