Home → Thema's → Risico's op het werk

Risico's op het werk

Risico's die niet in de andere thema's of de technische documentatie aan bod komen worden hier behandeld

 

Gevaren 


Gevaren zijn de gevaarlijke eigenschappen van:

  • mensen (medewerkers/personeelsleden, uitzendkrachten, aannemers,stagiairs, jobstudenten, bezoekers, ...)
  • uitrusting, gereedschappen, machines, arbeidsmiddelen
  • omgeving
  • producten, materialen
  • organisatie, procedures, instructies

en die nefaste gevolgen met zich kunnen meebrengen.


Risico


Waarschijnlijkheid dat mogelijke schade van werkpost of activiteit

zich voordoet, in gebruiks- of blootstellingsomstandigheden,

bij bezetting van die werkpost of bij uitoefening van die activiteit

Bron: Codex, Titel. I, Hoofdstuk. IV, art. 2, 6°;

 

Schade


Schade treedt op wanneer gevaar zich realiseert.