Home → Thema's → Risico's op het werk → Koude

Koude

Winterkoude, lage temperatuur en koelruimtes

Winterkoude

PreventiemaatregelenWist u dit al?
Goed hydrateren
 • De koude droogt evenveel uit als de warmte
 • Drink 1,5 à 2 liter warme (of niet te koude) dranken
 • Verzorg de huid met een hydraterende crème
Kledij in meerdere lagen dragen
 • Draag warm ondergoed, een tussenlaag en dan een bovenlaag die wind en neerslag tegenhoudt 
 • Bij voorkeur wol of katoen
Handschoenen, muts en sjaal dragen en schoenen met een dikke zool
 • We verliezen 1/4 warmte via hoofd, handen en voeten 
Met de auto door het winterweer

Temperatuur in gesloten en doorlopend bezette werklokalen  

In de gesloten en doorlopend bezette werklokalen worden minimumtemperaturen vastgelegd rekening houdend met de inspanning die de

werkposten vergen. (gemeten met de droge thermometer)

 • zeer licht werk ongeveer 90 kcal/uur 20 °C
 • licht werk ongeveer 150 kcal/uur 18 °C
 • halfzwaar werk ongeveer 250 kcal/uur 15 °C
 • zwaar werk ongeveer 350 kcal/uur 12 °C

 

Voorbeelden van licht en zwaar werk

 

 

 

 Bron: ARAB, art. 64

,  

Gesloten werklokalen slechts met tussenpozen door personeel bezet

Van deze minimumtemperaturen na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en na akkoord van de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité PBW (afwijking kan slechts worden toegelaten als de werknemers regelmatig in verwarmde (gekoelde) lokalen kunnen vertoeven of uitgerust zijn met aangepaste beschermingsmiddelen).

Temperatuur in open werklokalen of werkplaatsen in open lucht


Tussen 1 november en 31 maart moeten er voldoende verwarmingsinrichtingen

voorzien zijn, die alleszins in werking gesteld moeten worden als

de buitentemperatuur lager is dan 5 °C.

Temperatuur bij winkelbanken in open lucht


Temperaturen lager dan 10 °C: maatregelen nemen.

Temperaturen lager dan 5 °C: verbod personeel tewerk te stellen.
 

Overmatige koude van technologische oorsprong (Koelruimtes)

 

De lage temperaturen die ter oorzaken van technische redenen in sommige gesloten werklokalen heersen worden gemeten met een droge thermometer.

Er is hinder wanneer de temperatuur lager ligt dan de volgende minima:

 • zeer licht werk : ongeveer 90 kcal/uur: 20 ºC
 • licht werk : ongeveer 150 kcal/uur: 18 ºC
 • halfzwaar werk : ongeveer 250 kcal/uur 15 ºC
 • zwaar werk : ongeveer 350 kcal/uur: 12 ºC

 

Deze hinder verplicht tot het nemen van de volgende maatregelen:

 1. de werknemers worden voorzien van gepaste beschermingskleding;
 2. deze beschermingskleding is, indien zulks nodig blijkt, voorzien van een ingebouwd verwarmingssysteem;
 3. de snelheid van de luchtstroom in de gekoelde lokalen wordt beperkt tot een niveau dat verenigbaar is met de werking van de installaties.

Telkens hij het noodzakelijk oordeelt voor de gezondheid van de betrokkene schrijft de arbeidsgeneesheer bovendien een in de behoorlijk verwarmde ontspanningslokalen door te brengen rusttijd voor.

Meer informatie