Home → Thema's → Risico's op het werk → Ladders en steigers

Ladders en steigers

Gebruik van ladders en stellingen

Een KB van 31/08/2005 (BS 15/09/2005) geeft nieuwe bepalingen voor het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dit is de omzetting van de Europese richtlijn 2001/45/EG. Deze bepalingen vormen Afdeling IV, van Hoofdstuk II van Titel VI van de Codex over het Welzijn op het werk.

 

 

Situering


Een KB van 31/08/2005 (BS 15/09/2005) geeft nieuwe bepalingen voor het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dit is de omzetting van de Europese richtlijn 2001/45/EG.

Deze bepalingen vormen Afdeling IV, van Hoofdstuk II van Titel IV van de Codex over het Welzijn op het werk.

De nieuwe bepalingen vervangen de oude bepalingen in het ARAB

 • ladders (ARAB art. 43bis),
 • stellingen (ARAB art. 440-450)
 • vliegende stellingen (ARAB art. 451)
 • stellingen op schragen (ARAB art. 454)
 • verplaatsbare stellingen (ARAB art. 454bis)
 • nazicht van stellingen (ARAB art. 456)


De bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen is nieuw.

Bestaande arbeidsmiddelen die reeds in gebruik zijn op 25 september 2005, moeten voldoen aan de nieuwe bepalingen ten laatste op 19 juli 2006. Zolang de aanpassingen niet zijn uitgevoerd, blijven voor deze arbeidsmiddelen de oude artikelen van het ARAB van toepassing.

OPGELET: er blijven nog verschillende oude bepalingen over ditzelfde onderwerp in het ARAB bestaan, deze zijn niet opgeheven of vervangen en zijn verder van toepassing. Onder andere:

 • materialen waaruit stellingen en ladders gemaakt worden (ARAB art. 434.2-3)
 • gebruik stellingen (ARAB art. 434.6.3)
 • leuningen van stellingen (ARAB art. 434.7)
 • vangnetten (ARAB art. 434.9)
 • werkbakken opgehangen aan een kraan (ARAB art. 452)


Belang voor de uitzendsector

 

Vallen van een hoogte is de belangrijkste oorzaak van ernstige ongevallen bij uitzendkrachten. Deze problematiek vraagt dus de nodige aandacht.
Deze wetgeving behandelt de maatregelen die de inlener van de uitzendkracht moet in acht nemen bij de aankoop, de installatie, de montage en het gebruik van deze werkmiddelen. Het uitzendkantoor kan bij de evaluatie van zijn klanten nagaan of, inderdaad, de inlener voldoende bewust is van zijn verantwoordelijkheden en de nodige maatregelen treft.
Dit besluit voorziet eveneens dat alle werknemers die op steigers werken een opleiding ontvangen hebben die hen in staat stelt, de kennis en de vaardigheden te verwerven, om veilig te werken op steigers. Preventie en Interim zal i.s.m. de overheid en andere preventiedeskundigen een voorstel van opleiding en hulpmiddelen uitwerken.

Meer informatie