Home → Thema's → Risico's op het werk → Trillingen

Trillingen

De regels in verband met de trillingen vormen “Hoofdstuk IV van titel V van de Codex over het Welzijn op het werk.

 

Situering


Veel uitzendkrachten worden op het werk aan mechanische trillingen blootgesteld : zoals vrachtwagen- en buschauffeurs, chauffeurs van bouwterreinmachines, tramconducteurs en personen die werken met bepaalde handwerktuigen zoals trilhamers, klopboren, metaalbewerkers, wegenwerkers en bouwvakkers bij werkzaamheden zoals het besturen van zware voertuigen en het bewerken van materialen en het afbreken van bouwwerken. Dit kan gevolgen hebben voor gezondheid : dode vingers, rugklachten, spier-en botletsels…


De uitzendconsulenten moeten de uitzendkrachten informeren over de aanwezigheid van deze risico’s en de te respecteren veiligheidsmaatregelen. Wanneer de blootstelling een gezondheidsrisico voor de werknemer kan betekenen moet het uitzendbureau een voorafgaande gezondheidsbeoordeling (medisch onderzoek) laten uitvoeren (dit wordt door de inlener op de werkpostfiche aangeduid)
De inlener moet dus een degelijke risico analyse uitgevoerd hebben en de vereiste preventiemaatregelen nemen (degelijke arbeidsmiddelen gebruiken, de toegestane blootstellingswaarden respecteren en indien nodig de blootstellingsduur beperken).

Belangrijkste bepalingen


Grenswaarden voor dagelijkse blootstelling

Voor hand-arm trillingen en lichaamstrillingen worden grenswaarden voor dagelijkse blootstelling vastgelegd

  • Actiewaarden : wanneer de blootstelling boven de actiewaarden kan komen moet een programma van technische en organisatorische maatregelen opgesteld en uitgevoerd worden om de blootstelling te verminderen
  • Grenswaarden : wanneer de grenswaarden overschreden worden moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om de blootstelling beneden de grenswaarde te brengen

Risicobeoordeling

Het meten van trillingen is niet eenvoudig en daarom mag trapsgewijze te werk gegaan worden:

  • Beoordeling op basis van observatie, werkmethodes en gegevens van de leverancier over het trillingsniveau van het materieel
  • Indien dit onvoldoende toe laat de blootstelling te beoordelen, op vraag van comité of preventieadviseur metingen uitvoeren
  • Indien de werkgever de metingen niet kan uitvoeren, beroep doen op externe dienst PBW of (erkend) laboratorium

Gezondheidstoezicht

Wie blootgesteld wordt aan mechanische trillingen is onderworpen aan een gezondheidsevaluatie indien
- de noodzaak blijkt uit de risico-analyse of
- de actiewaarden voor blootstelling overschreden worden

opmerking voor het uitzendbureau : het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de voorafgaande gezondheidsevaluatie en laat een medisch onderzoek uitvoeren indien dit op de werkpostfiche aangeduid werd.

 

Voorlichting en opleiding

Werknemers die blootgesteld worden aan mechanische trillingen worden geïnformeerd en ontvangen indien nodig een opleiding over :

  • de maatregelen die genomen worden om de blootstelling te verminderen
  • grenswaarden en actiewaarden
  • resultaten van de risico analyse
  • gezondheidsevaluatie
  • veilige werkmethoden

Opmerking voor het uitzendbureau : het uitzendbureau informeert de uitzendkracht over de aanwezigheid van het risico en de noodzaak en nut van de gezondheidsbeoordeling en verifieert of de inlener de nodige instructies en/of opleiding verschaft.

 

Overgangsmaatregelen


Voor arbeidsmiddelen (machines, voertuigen, …) die reeds voor 6 juli 2005 in gebruik waren mogen de grenswaarden toch overschreden worden indien de beschikbare technische en organisatorische maatregelen genomen werden. Deze overgangsmaatregelen gelden tot 6 juli 2010 voor alle sectoren en tot 6 juli 2014 in de land- en bosbouw.