Home → Wetgeving → Arbeidsrisico's → Bestuurder palletruck

Bestuurder palletruck

Student-werknemers mogen voortaan gemotoriseerde transportwerktuigen met geringe hefhoogte met meelopende bestuurder, waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km/u, bedienen vanaf de leeftijd van 16 jaar (aanpassing KB jongeren in Codex Titel VIII, H. II via KB 23/10/2006-BS 13.11.06).

 

Student werknemers mogen voortaan vanaf 16 jaar manuele pallettrucks besturen

Verbod met uitzonderingen en afwijkingen

Het is verboden om jongeren gevaarlijke arbeid te laten verrichten op het werk. Dit verbod geldt voor alle werknemers van 15 jaar tot 18 jaar (die deeltijds leerplichtig zijn), voor leerjongens, leerlingen en studenten, en bovendien voor alle student-werknemers, ongeacht hun leeftijd.
Voor werknemers in opleiding gelden afwijkingen onder bepaalde voorwaarden (begeleiding, instructies).
Student-werknemers mogen vanaf hun 18 jaar toch onder bepaalde voorwaarden wel gevaarlijke arbeid verrichten. Eén van de voorwaarden is dat de gevaarlijke activiteit moet passen in hun studierichting.
MAAR meerderjarige student-werknemers mogen geen gemotoriseerde transportwerktuigen besturen. Dit zijn voertuigen op wielen - met uitzondering van voertuigen op rails -, die bestemd zijn voor het vervoeren, trekken, duwen, heffen, of stapelen en wegzetten in stellingen van lasten. De voertuigen worden bediend door een bestuurder.
Op dit verbod bestaat dan weer een uitzondering voor bepaalde niet-stapelende gemotoriseerde transportwerktuigen met een geringe hefhoogte (de term 'met geringe hefhoogte' duidt op het heffen van de last op een hoogte die juist voldoende is om de last vrij te kunnen vervoeren). namelijk voor:

  • platformtrucks : een transportwerktuig waarbij de last op een vast platform of op een andere niet-hefbare inrichting wordt vervoerd;
  • pallettrucks : een niet-stapelende heftruck met een geringe hefhoogte en een gesteunde vork voor het vervoer van palletten;
  • platformheftrucks : een heftruck met een hefplatform met een geringe hefhoogte of een andere inrichting voor het vervoeren van lasten.


Als een student-werknemer van 18 jaar of ouder zo'n toestel bestuurt, moet de werkgever extra voorzorgsmaatregelen nemen.
Bovendien moeten het bedieningsorgaan van het toestel permanente actie van de bestuurder vereisen (geen cruise control-systemen). Zonder actie van de bestuurder moeten het toestel automatisch naar de neutrale stand terugkeren en de rem in werking stellen.
Trucks met een meelopende bestuurder mogen bovendien niet sneller rijden dan 6 km/uur in onbelaste toestand, op een vlak terrein. Trucks met een meerijdende bestuurder mogen maximaal 16 km/uur halen.

Student-werknemers van 16 en 17 jaar


Vanaf nu mogen de platformtrucks, pallettrucks en platformheftrucks met meelopende bestuurder waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km/uur ook bestuurd worden student-werknemers van 16 en 17 jaar.

 

Geen algemene regel

 

Bedrijven moeten voldoende zekerheid hebben over de attitude van deze werknemers en voldoende toezicht uitoefenen. Door deze versoepeling kan bij heel wat betrokkenen de indruk gewekt worden dat het bedienen van pallettrucks risicoloos is.

Meer informatie