Home → Wetgeving → Arbeidsrisico's → Gevaarlijke producten REACH

Gevaarlijke producten REACH

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Is REACH belangrijk voor u?

De REACH- richtlijn legt op dat de industrie alle bestaande en alle nieuwe stoffen registreert bij een nieuw Europees Agentschap voor chemische stoffen. Voor bepaalde gebruiken van gevaarlijke stoffen zal bovendien een vergunning aangevraagd moeten worden. Andere gebruiken zullen zelfs helemaal uitgesloten worden.

REACH zal dus niet alleen gevolgen hebben voor de stoffenproducenten, de ferro en de non-ferro sectoren , maar ook voor alle gebruikers van stoffen in de sectoren textiel, bouw, baksteen, beton, cement, glas, hout, schoonmaak, cosmetica, verf, kleding, papier, grafische, elektronica, automobiel, enz. Kortweg, elke onderneming die stoffen importeert, produceert of gebruikt zal zich op een optimale manier moeten voorbereiden.

op gratis nummer

0800/12 033

Meer informatie