Home → Wetgeving → Arbeidsrisico's → Grenswaarden chemische stoffen

Grenswaarden chemische stoffen

Nieuwe lijst gepubliceerd

De lijst van de "Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling" opgenomen in de Codex Titel V, H. I Bijlage I was gebaseerd op de limietwaarden opgesteld door de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

 

Na een openbare raadpleging heeft de Hoge Raad PBW een aangepaste lijst voorgesteld die ook rekening houdt met de Europese richtlijn  

2006/15/EG van de Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling

van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige

blootstelling.

 

Het KB 19.5.09, BS 11.6.09 bevat de nieuwe lijst van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen op de werkplaats .

 

Meer informatie