Home → Wetgeving → Arbeidsrisico's → Oude elektrische installaties

Oude elektrische installaties

Elektrische installaties in bedrijven van voor 1983 dienden niet volledig aan het AREI te beantwoorden, maar wel nog aan de bepalingen van het ARAB artikels 184 tot 266bis Door het KB van 2 juni 2008 (BS 19 juni 2008) worden de artikelen in het ARAB opgeheven en zijn nieuwe bepalingen van de Codex Titel III , hoofdstuk II, afdeling I van toepassing op deze oude installaties.

 

 

Voor oude elektrische installaties gelden nog bepalingen die enkel op werkgevers van toepassing zijn en dus opgenomen zijn in het ARAB.
Deze artikelen uit het ARAB worden nu opgeheven, maar worden vervangen door nieuwe bepalingen die ondergebracht worden in de Codex, titel III, hoofdstuk II, afdeling I : elektrische installaties.

Deze oudere installaties moeten binnen de 5 jaar aan een risicobeoordeling onderworpen worden en de nodige preventiemaatregelen moeten genomen worden..Ook voor het uitvoeren van werkzaamheden en de controle van de installaties bevat de nieuwe tekst bepalingen.

Alles moet uitgevoerd zijn vóór 29 juni 2013 en zolang de nieuwe bepalingen niet toegepast worden moeten de installaties nog voldoen aan de oude artikelen 184 tot 266bis van het ARAB.

Meer informatie