Home → Wetgeving → Circulaires

Circulaires

Een circulaire herneemt de inhoud van een besluit op een eenvoudige en klare taal, en geeft commentaar en toelichting bij de nieuwe veiligheidswetgeving ten behoeve van de uitzendconsulenten en de gebruikers. De informatie opgenomen in deze circulaires wordt gegeven ten louter indicatieve titel en houden geenszins een raad of juridisch advies in.

 

Deze circulaires kunnen onmiddellijk als pdf-documenten gedownload worden.

 

De circulaires zijn ingedeeld volgens de titels van de Codex welzijn op het werk.

Titel I. Algemene beginselen

Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
CIN 2014 04Onthaal van werknemers
CIN 2014 01Arbeidsongevallenaangifte  &  Aangifteformulier
CIN 2016 08Arbeidsongevallen
CIN 2016 09Ernstige Arbeidsongevallen
CIN 2016 01Verzwaard risico arbeidsongevallen
Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
CIN 2013 11Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
CIN 2017 03Re-integratietraject
Maatregelen in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk
CIN 2014 18Register van feiten door derden & Modelformulier register
CIN 2014 16De informele en formele interventie
CIN 2014 09Rol van de vertrouwenspersoon
CIN 2014 07Agressie door derden
CIN 2014 05Preventie van psychosociale risico’s op het werk
CIN 2013 06Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden
Eerste hulp
CIN 2014 03Eerste hulp bij ongevallen

Titel II. Organisatorische structuren

CIN 2016 03

Tarifering Externe Diensten PBW

CIN 2016 02Jaarverslag preventiedienst
CIN13014RExterne dienst voor preventie en bescherming op het werk
CIN 2014 10Contract tussen medische dienst en uitzendbureau

Titel III. Arbeidsplaatsen

CIN 2015 02Brandpreventie
CIN 2016 07Basiseisen voor arbeidsplaatsen

Titel IV. Omgevingsfactoren en fysische Agentia

CIN 2013 07Thermische omgevingsfactoren
CIN 2006 05Bescherming van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk
CIN 2005 12Mechanische trillingen

Titel V. Chemische, Kankerverwekkende, Mutagene en Biologische Agentia

CIN 2015 04Etikettering van chemische producten
CIN 2015 01Biologische agentia op de werkplek en vaccinaties & Vaccinatiecheck
CIN 2013 04Prikongevallen

VI. Arbeidsmiddelen

CIN 2005 14Gebruik van ladders, steigers en positioneringsmiddelen met touwen
CIN 2017 01Beeldschermwerk

Titel VII. Collectieve en individuele bescherming

CIN 2014 14Persoonlijke beschermingsmiddelen
CIN 2010 03Valbeveiliging - Schrapping van de norm EN 353-1
CIN 2004 09Werkkledij

Titel VIII. Bijzondere werknemerscategorieën

CIN 2013 08Welzijn van uitzendkrachten
CIN 2014 11Onthaal van uitzendkrachten
CIN 2014 15Werkpostfiche
CIN 2014 02Bescherming van jobstudenten
CIN 2004 07Nacht en ploegenarbeid: gezondheidstoezicht
CIN 2017 02Moederschapsbescherming

Overige relevante wetgeving voor de welzijn op het werk

CIN 2016 04

CIN 2016 05

CIN 2016 06

Rijbewijs

Rijgeschiktheidsattest

Vakbekwaamheid

CIN 2014 12Preventief alcohol- en drugsbeleid