Home → Wetgeving → Uitzendarbeid

Uitzendarbeid

Uitzendarbeid is een vorm van terbeschikkingstelling van personeel. Deze vorm van toegelaten arbeid wordt vastgelegd in de Wet van 24 juli 1987 “betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers”.

  

Bij uitzendarbeid:

  • wordt een uitzendkracht door het uitzendbureau ter beschikking gesteld van de gebruiker;
  • zijn altijd drie partijen betrokken, de uitzendkracht, het uitzendbureau de gebruiker;
  • is er overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht van de uitzendkracht naar de gebruiker.

 

Het beheer van de arbeidsmarkt, de arbeidsbemiddeling en het toezicht daarop is een regionale bevoegdheid. Elke regio: Vlaanderen, Wallonie en Brussel-Hoofdstedelijk gewest hebben elk hun eigen wettelijk kader en administratie.

  • In elke regio is voor uitzendbureau een verplichte erkenning opgelegd met strikte regels en toezicht. De regels betreffen het respect van de wet van 24 juli 1987 en een reeks bijkomende regels ivm de verplichtingen voor de sociale zekerheid, fiscaliteit, overleg met de sociale partners en het respecteren van een gedragscode.
  • Het niet respecteren van de regels de gedragscode, of bij niet-betaling van bijdragen voor sociale zekerheid, fondsen voor bestaanszekerheid, sociaal fonds,... wordt de erkenning geschrapt.


Klachten worden behandeld in een paritair overlegorgaan.


De wetgeving, de erkenningvoorwaarden en de gedragscode, en de lijst van de erkende uitzendondernemingen kunnen geraadpleegd worden op de respectievelijke websites van de bevoegde overheden


Leden van FEDERGON ondergaan daarenboven een regelmatige audit, en worden geschrapt indien zij niet voldoen aan de gedragscode