Home → Wetgeving → Vormingspakket

Vormingspakket

Aanvullende vorming opgelegd aan preventieadviseurs

Eén jaar na het invoege treden van het nieuwe KB over de opleiding van preventieadviseurs hebben de erkende opleidingscentra hun opleiding aangepast aan het nieuwe systeem. Een korte toelichting bij de opleidingmodules en toegangsvoorwaarden.

Basiskennis veiligheid
Preventieadviseurs van intern dienst PBW moeten voldoende kennis bezitten over wetgeving inzake welzijn, o.a. betreffende:

 • technieken van risicoanalyse
 • coördinatie preventieactiviteiten
 • maatregelen i.v.m. hygiëne op de arbeidsplaats
 • organisatie EHBO
 • collectieve arbeidsbetrekkingen
 • verslaggeving
 • Bron: Codex, T. II, H. I, art. 21.


Aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs met specifieke deskundigheid.

Toelatingsvoorwaarden, duur cursus zie overzicht in tabel klik hier

 • Vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid : basiskennis (niveau 3)
   • duur 40 uur
   • instellingen die een cursus organiseren waarvan inhoud beantwoordt aan wetgeving, zijn opgenomen in lijst van de FOD WASO
   • volgen van cursus is niet verplicht voor preventieadviseurs waarvoor de basiskennis vereist is , is wel een bewijs dat aan wetgeving voldaan is
   • Bron: Codex, T. II, H. VI, art. 22 tot 26
 • Aanvullende vorming niveau I en II : Arbeidsveiligheid
  • opleiding moet gevolgd worden in instelling erkend door FOD WASO,
  • Bron: Codex, T. II, H. VI, art. 4 tot 14 en bijlage II
 • Vorming preventieadviseur – arbeidsgeneesheer
  • Geeft houder van titel specialist in arbeidsgeneeskunde.
  • Te volgen aan erkende universitaire opleiding (KB 12.1.68, BS 28.1.68 e.a.).
  • Bron: Codex, T. II, H. II, art. 22, § 2°
 • Vorming preventieadviseur psychosociale aspecten van het werk en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Opleiding moet gevolgd worden in instelling erkend door FOD WASO,
  • Bron: Codex, T. II, H. II, art. 22, § 5° en KB 5.12..03 (BS 22.12.03), Bijlage II,C
 • Vorming preventieadviseur ergonomie
  • Opleiding moet gevolgd worden in instelling erkend door FOD WASO,
  • Bron : Codex, T. II, H. II, art. 22, § 3° en KB 5.12.03 (BS 22.12.03), B bijlage II,A
 • Vorming preventieadviseur arbeidshygiëne
  • Opleiding moet gevolgd worden in instelling erkend door FOD WASO,
  • Bron: Codex, T. II, H. II, art. 22, § 4° en KB 5.12..03 (BS 22.12.03), Bijlage II,B


Bijscholing preventieadviseurs

 • Voor alle preventieadviseurs
 • Jaarlijks
 • Inhoud: wijzigingen wetgeving en evolutie wetenschap en techniek ivm welzijn
 • Vorm: seminaries en studiedagen
 • Organisatie: door erkende opleidingsinstellingen van aanvullende vormingen
 • Codex, T. II. H. I, art. 23 en Codex, T. II, H. VI , art. 27-29


Bron Wettelijke bepalingen ivm opleiding preventieadviseurs en aanvullende vorming van preventieadviseurs

 • algemeen Codex: T. II, H. I, art. 21
 • interne dienst PBW: Codex, T. II, H. VI en KB 17.5.07 (BS 11.1.07)
 • externe dienst PBW: Codex, T. II, H. II art. 22 en KB 5.12..03 (BS 22.12.03)
 • preventieadviseur-arbeidsgeneesheer : KB 12.1.68 (BS 28.1.68)