Home → Wetgeving → Welzijn op het werk → Stagiairs, KB van 2 juni 2006

Stagiairs, KB van 2 juni 2006

Aanpassing wetgeving bij KB 2 juni 2006

Voor stagiairs werd een afzonderlijke regeling opgenomen in de Codex.

 

Het KB van 2 juni 2006 (BS 17/07/2006) brengt opnieuw wijzigingen aan om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de ministeriële circulaire van 22/12/2005 (BS 3/01/2006).

De nieuwe bepalingen zijn opgenomen in de Codex, Titel VIII, Hoofdstuk III “Stagiairs”.

(KB van 21/9/2004 en aangepast door KB van 30/9/2005 en KB van 2/06/2006 (BS 17/07/2006))

Definitie stagiair: â€œElke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring”.

Zowel de onderwijsinstelling als de werkgever die de leerling een stage laat verrichten in zijn bedrijf hebben een reeks verplichtingen onder andere:

  • risicoanalyse, preventiemaatregelen en informatie
  • de werkgever bij wie de stagiair wordt tewerkgesteld voor zijn allereerste stage staat in voor het uitvoeren van de gezondheidsevaluatie, maar ook de erkende externe diensten PBW van de onderwijsinstelling kan deze gezondheidsevaluatie uitvoeren en daarvoor is een speciaal (verminderd tarief) vastgelegd. Dit wordt gesubsidieerd door het Fonds voor de Beroepsziekten


De minister van werk heeft een circulaire gepubliceerd met een toelichting over de toepassing van deze wetgeving


Aanpassingen via KB 2 juni 2006 (BS 17 juli 2006) - conform ministeriële circulaire van 22 december 2005

  • Indien de stage meer dan 6 maanden duurt, en de stagiair blootgesteld wordt aan een risico voor jongeren (zie hoofdstuk jongeren) dan kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslissen een periodiek onderzoek te voorzien
  • Indien de stagiair een attest heeft van een medisch school toezicht dat plaats heeft gehad minder dan vijf jaar geleden dan moet geen voorafgaande gezondheidsbeoordeling meer plaats hebben in volgende gevallen
    • indien uit de risicoanalyse blijkt dat dit overbodig is
    • werken met beeldschermen