Campagne PI 2020 : " Onthaal van de uitzendkracht "

Welkom in je nieuwe job

Preventie en Interim is gestart met een campagne “Onthaal” op de werkplek.

banner

Doel is gebruikers en uitzendkrachten bewust te maken van het belang van een goed onthaal ter voorkoming van arbeidsongevallen en gezondheidsschade op het werk.

Het campagnemateriaal omvat een affiche, een notitieboekje en een infofiche “Checklist Onthaal” voor de uitzendkracht.

Een goed geïnformeerde uitzendkracht is er twee waard

Teveel gebruikers onderschatten de noodzaak van een goed onthaal van nieuwe werknemers en uitzendkrachten op de werkplek. Door tijdsgebrek, nalatigheid en soms onwetendheid worden uitzendkrachten nog te vaak tewerkgesteld aan werkposten zonder hen vooraf de nodige informatie te geven om veilig te kunnen werken.

Om alle werkgevers te bereiken, die uitzendkrachten inzetten op hun werkplek, loopt deze campagne ook deels via de zakelijke pers. Bedoeling is hen eraan te herinneren dat onthaal van nieuwe werknemers op de werkplek een wettelijke plicht is, opgelegd door de Welzijnswet werknemers. Een zorgvuldig en degelijk onthaal is niet alleen een garantie voor preventie en bescherming op het werk maar betekent ook meer effi ciëntie en kwaliteit in de uitvoering van het werk. Een goed geïnformeerde  uitzendkracht is er twee waard.

Een notitieboekje als welkom

Voor uitzendkrachten is het belangrijk dat ze de betekenis en de omvang van de onthaalprocedure begrijpen. Velen van hen weten niet waaruit het bestaat en zijn zich niet bewust van hun recht op informatie van de gebruiker.

Om hen te informeren en te sensibiliseren lanceert PI een nieuw product: het “Welkom in je nieuwe job” notitieboekje.

Het notitieboekje is bedoeld voor zowel “klassieke” uitzendkrachten als jobstudenten. Het vestigt de aandacht op het belang en de inhoud van het onthaal. Het notitieboekje geeft ook diverse nuttige informatie over gezondheid en veiligheid op het werk. Het notitieboekje heeft vele pagina’s voor het maken van aantekeningen, en uitzendkrachten worden aangemoedigd om de informatie die tijdens het onthaal wordt gegeven op te schrijven en te onthouden, zodat hun opdracht soepel verloopt. Dit materiaal zal de traditionele veiligheidszakagenda vervangen die gewoonlijk op het einde van het jaar werd verspreid en waarvan de informatieve inhoud grotendeels wordt hernomen.

Carnet

>>> Het notitieboekje is HIER beschikbaar <<<

Het notitieboekje bevat informatie over:

  • het onthaal
  • de werkpostfiche
  • het medisch gezondheidstoezicht
  • de persoonlijke beschermingsmiddelen
  • de veiligheidsignalisatie en waarschuwingstekens
  • wat moet je doen in geval van arbeidsongeval
  • vakantiegeld en eindjaarprimie,…

 En veel andere nutige hulpmiddelen zoals een checklist “onthaal”, een kalender om de prestaties en noodnummers te noteren.

Voorbeeld van een notitieboekjepagina
Voorbeeld van een notitieboekjepagina
Voorbeeld van een notitieboekjepagina
Voorbeeld van een notitieboekjepagina
Voorbeeld van een notitieboekjepagina
Voorbeeld van een notitieboekjepagina

Een affiche

Een affiche gericht op uitzendbureaus zal de boodschap van de campagne versterken.

Het is een steun om de aandacht van de uitzendkracht te vestigen op het belang van een goed onthaal bij de gebruiker voor zijn veiligheid op het werk.

affiche

>>> De affiche is HIER beschikbaar <<<

Twee checklists

De twee aan de campagne gekoppelde checklists zijn bedoeld voor de uitzendkracht zelf, zodat hij snel kan controleren of de aan hem aangeboden opvang goed is verlopen, of voor de gebruiker, zodat hij kan controleren of hij zijn toekomstige werknemer een volledige opvang aanbiedt.

Checklist voor de uitzendkracht

Checklist Intérimaire

>>> De checklist voor uitzendkrachten is HIER beschikbaar in "papieren" formaat voor postorderverkoop en HIER in PDF-formaat <<<

Checklist voor de gebruiker

p1

p2

>>> De checklist voor gebruikers is HIER beschikbaar in PDF-formaat <<<