Een succesvolle studiedag desondanks Covid-19

Présentation

Op 1 oktober 2020 organiseerde Preventie en Interim opnieuw een studiedag.

In het Auditorium van het Brussels44Center - Passage 44 te Brussel, volgden sprekers uit alle geledingen van de uitzendsector - verzekeraar, externe dienst, advocaat, gebruiker, ea. - elkaar op om, elk met hun eigen expertise, het thema van de dag te delen:

 

             "Arbeidsongevallen van uitzendkrachten"

 

De studiedag van Preventie en Interim was voor de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector een succes, zowel met betrekking tot de diversiteit aan stakeholders als vanuit praktisch oogpunt – de studiedag verliep probleemloos mits de extra genomen maatregelen om de verspreiding van Covid-19 deze herfst/winter 2020 te beperken.

Pano salle

Vanaf het welkomstwoord tot en met de conclusie volgden niet minder dan acht presentaties elkaar op, die elk op hun beurt verrijkend waren in hun bijdrage aan een algemener en vollediger beeld over het concept ‘arbeidsongevallen van uitzendkrachten’.

Pano

De presentaties:

  • Mevr. Marijke Bruyninckx, Directeur Preventie en Interim, opende de dag met een kort welkomstwoord, presenteerde de statistieken van de uitzendsector en legde de klemtoon op de samenwerking met en tussen de verschillende betrokken partijen. (klik HIER om naar de presentatie te gaan)
  • Dhr. Steven Van Cauwenberghe, Toezicht Welzijn op het Werk, besprak vervolgens de psychosociale aspecten bij het behandelen en het begrijpen van arbeidsongevallen. In het bijzonder presenteerde hij een checklist psychosociale aspecten die ondersteuning biedt bij het correct invullen van het omstandig verslag. (klik HIER om naar de presentatie te gaan)
  • Mevr. Anita Tercaefs en Mevr.  Véronique Dupont, Fedris, vervolgden met een presentatie over Fedris – het Federaal agentschap voor beroepsrisico's - waarin ze dieper ingingen op de aangifte van arbeidsongevallen en hoe deze laatste optimaal moet/kan ingevuld worden. (klik HIER om naar de presentatie te gaan)
  • Dhr. Walter Jungbluth,  arbeidsongevallenverzekeraar Allianz, nam het woord met zijn presentatie over arbeidsongevallen die zich in het bijzonder voordoen op de weg van en naar het werk en niet op de werkplek. (klik HIER om naar de presentatie te gaan)
  • Dhr. Ivo Van Aken,  VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), sloot de voormiddag af met een uiteenzetting over “veilig met de fiets naar de werkplek”, die mooi aansloot bij de presentatie van Dhr. Jungbluth. (Klik HIER om naar de presentatie te gaan)
  • Dhr. Geert de Krem, verzekeringen Vanbreda, startte de namiddag met een toelichting over de verschillende redenen waarom arbeidsongevallenverzekeraars sommige arbeidsongevallen weigeren te aanvaarden. Hij presenteerde de concepten van de bewijslast en het belang van een correcte en uitgebreid ingevulde arbeidsongevallenaangifte. Deze presentatie sloot naadloos aan op deze van Fedris. (Klik HIER om naar de presentatie te gaan).
  • Meester Hervé Deckers, advocatenkantoor Deckers & Joassart, ging in op een belangrijk juridisch aspect, namelijk de wettelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en op de kwestie van de immuniteit van de werkgever aangaande de aansprakelijkheid. (Klik HIER om de presentatie te gaan)
  • Dhr. Jos Schockaert , Externe Dienst Liantis, presenteerde de opdrachten van Liantis als Externe Dienst bij het onderzoeken van arbeidsongevallen en de reeds ondernomen acties om arbeidsongevallen op de best mogelijke manier te voorkomen. (Klik HIER om naar de presentatie te gaan)
  • Tenslotte sloot dhr. Dirk Van den Brempt, Keolis Belgium, de dag af met een voorstelling van Keolis, de belangrijkste private openbare vervoersmaatschappij in België, en de inspanningen van de groep om een veiligheidscultuur onder buschauffeurs te creëren om het aantal arbeids- en wegongevallen te beperken. (Klik HIER om naar de presentatie te gaan)

 

Présentation Aspects psychosociaux

 

Ook al was voor sommige deelnemers het onderwerp van de dag al bekend - arbeidsongevallen zijn inderdaad een centraal thema in de uitzendsector – toch zijn Marijke Bruyninckx en het PI-team er zeker van dat de kennis van iedereen over dit onderwerp werd opgefrist en dat de studiedag inspiratie heeft gegeven voor enkele nieuwe denkpistes bij de preventie en aanpak van arbeidsongevallen van uitzendkrachten. Dit was mogelijk door de brede waaier van gepresenteerde standpunten.

 

Repas

 

Tenslotte maken wij van deze gelegenheid gebruik om alle deelnemers te danken!

Wens je deel te nemen aan onze volgende studiedag, raden wij je aan onze website www.p-i.be regelmatig te bezoeken, daarnaast kan je je ook inschrijven op onze nieuwsbrief PI-News (dit kan door een mail te sturen naar info@p-i.be).

Meer foto's