Hoelang bewaar je een arbeidsongevallenaangifte?

De wetgeving vermeldt niet letterlijk hoelang je een arbeidsongevallenaangifte moet bewaren.

Het is aan te raden dat het uitzendbureau een kopie van de arbeidsongevallenaangifte bewaart zolang het dossier niet volledig is afgehandeld (betaling kosten en vergoedingen, genezing van het slachtoffer …).

Bij arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid geldt een verjaringstermijn van drie jaar om de rechten van het slachtoffer of van de rechthebbenden te waarborgen. In dit geval bewaart het uitzendbureau de arbeidsongevallenaangifte best minstens drie jaar.

De gebruiker kan een kopie van de arbeidsongevallenaangifte gebruiken als arbeidsongevallensteekkaart. In dit geval moet de gebruiker het document tien jaar bewaren.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80