Wie doet aangifte van het arbeidsongeval?

Het uitzendbureau moet een arbeidsongeval van een uitzendkracht aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar, en dat binnen de acht dagen. Deze verplichting geldt zowel voor ongevallen op de arbeidsplaats als voor wegongevallen tijdens het woon-werkverkeer.

Aangifte is niet verplicht voor lichte arbeidsongevallen van uitzendkrachten, waarbij eerstehulpverzorging voldoende is, er geen medische interventie nodig is en er geen arbeidsongeschiktheid of inkomenverlies aan gekoppeld is. De gebruiker noteert dergelijke lichte arbeidsongevallen wel in zijn EHBO-register. Evolueert een licht arbeidsongeval naar nood aan medische interventie, dan moet het uitzendbureau alsnog een aangifte doen.

Belangrijk: neem in de overeenkomst tussen uitzendbureau en gebruiker een clausule op over de afspraken bij een (licht) arbeidsongeval met een uitzendkracht.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80