Wie vult het EHBO-register in?

In het EHBO-register registreert de gebruiker lichte arbeidsongevallen van al zijn werknemers: vaste en uitzendkrachten. 

Er is sprake van een licht arbeidsongeval als:

  • Eerste hulp op de werkplek volstaat.
  • Tussenkomst van een arts is niet nodig.
  • Het ongeval betekent geen salarisverlies of arbeidsongeschiktheid voor het slachtoffer.

Een licht ongeval kan eventueel evolueren naar een arbeidsongeval waarbij medische interventie noodzakelijk wordt. Het uitzendbureau moet dan alsnog het arbeidsongeval bij zijn verzekeraar aangeven, binnen de acht dagen vanaf de dag waarop de werkgever hiervan op de hoogte werd gebracht.

Uitzendbureau en gebruiker maken best duidelijke afspraken over (lichte) arbeidsongevallen met uitzendkrachten en nemen die afspraken best als clausule op in hun overeenkomst.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80