Kan je in de Centrale Gegevensbank ook alleen op rijksregister zoeken?

Je kan in de Centrale Gegevensbank (PI-M) niet alleen op rijksregisternummer zoeken.

Om privacyredenen bepaalt de wetgeving dat je de Centrale Gegevensbank enkel kan raadplegen om de medische geschiktheid van een uitzendkracht voor een specifieke werkpost te verifiëren. Daarom kan je enkel zoeken op basis van het identificatienummer van de werkpostfiche én het rijksregisternummer van de uitzendkracht.

Het is niet toegelaten om de medische geschiktheid van een uitzendkracht op te zoeken voor gezondheidsrisico’s die niet op de betreffende werkpostfiche staan vermeld. De afdruk uit PI-M zal dan ook zowel het identificatienummer van de werkpostfiche als de daarbij horende medische geschiktheid van de uitzendkracht vermelden.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80