Wat is de uitgiftedatum van een werkpostfiche?

De uitgiftedatum van een werkpostfiche is de datum waarop de fiche werd opgesteld.

Vóór de gebruiker een werkpostfiche aanmaakt, moet hij eerst een risicoanalyse van de werkpost uitvoeren. Tijdens deze risicoanalyse laat hij zich bijstaan door zijn preventieadviseurs van de interne en externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk.

De uitgiftedatum van de werkpostfiche blijft geldig zolang luik A van de werkpostfiche ongewijzigd blijft. Met andere woorden, zolang er geen nieuwe risicoanalyse wordt gemaakt van de werkpost.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80