Wie voorziet de persoonlijke beschermingsmiddelen?

De gebruiker is verantwoordelijk voor het leveren, reinigen, onderhouden en herstellen van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hij staat ook in voor de nodige gebruiksinstructies voor de PBM en moet erop toezien dat de uitzendkracht ze correct gebruikt.

Via een commerciële overeenkomst is het in de praktijk soms het uitzendbureau dat de PBM voorziet. In dit geval is een goede communicatie tussen de gebruiker en het uitzendbureau over de eigenschappen van de PBM cruciaal. Die communicatie kan gebeuren via de werkpostfiche. Ook in deze situatie blijft de gebruiker, wettelijk gezien, verantwoordelijk voor de PBM van de uitzendkrachten.

De uitzendkracht is op zijn beurt verplicht om de PBM op een correcte manier te dragen of te gebruiken.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80