Wie zorgt voor de werkkledij?

De gebruiker is verantwoordelijk voor het leveren, reinigen, onderhouden en herstellen van de werkkledij van de uitzendkrachten. Hij moet er ook op toezien dat de uitzendkracht ze correct draagt.

In de praktijk zorgt het uitzendbureau in sommige gevallen voor de werkkledij, maar dit enkel op basis van een schriftelijke overeenkomst waarin de gebruiker duidelijk specificeert om welke werkkledij het gaat. Ook in deze situatie blijft de gebruiker, wettelijk gezien, verantwoordelijk voor de werkkledij van de uitzendkracht.

De uitzendkracht is op zijn beurt verplicht om de werkkledij op een correcte manier te dragen of te gebruiken.

CAO van 09/03/1998 – art. 4


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80