Moet een werkpostfiche bewaard blijven?

De arbeidsarts van de externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk bewaart de volledige werkpostfiche in het gezondheidsdossier van de uitzendkracht.

Gedurende de volledige loopduur van de opdracht van de uitzendkracht bewaart het uitzendbureau luiken A en B van de werkpostfiche. Het uitzendbureau houdt de werkpostfiches ter beschikking van de arbeidsarts en de arbeidsinspectie en bezorgt een kopie aan de uitzendkracht.

De gebruiker bewaart altijd luik A van de werkpostfiche. Als de gebruiker de werkpostfiche gebruikt voor het onthaal van de uitzendkracht, dan bewaart hij zowel luik A als B en een ondertekend luik C.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80