Moet een zelfstandige die een uitzendkracht wil een werkpostfiche maken?

Een zelfstandige moet een werkpostfiche opstellen als er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan de werkpost van de uitzendkracht.

Van zodra een zelfstandige een beroep doet op een uitzendkracht wordt hij beschouwd als werkgever. Als werkgever is hij verplicht de regels van de welzijnswetgeving te volgen én moet hij zich aansluiten bij een externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk.

De preventieadviseurs van deze externe dienst PBW adviseren de werkgever bij de risicoanalyse van de werkpost. Blijkt uit een risicoanalyse dat er gezondheidsrisico’s aan de werkpost zijn verbonden dan stelt de ‘zelfstandige als werkgever’ een werkpostfiche op.

De zelfstandige bezorgt de werkpostfiche samen met de aanvraag van een uitzendkracht aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau stelt vervolgens een uitzendkracht ter beschikking met het gevraagde profiel én de vereiste medische geschiktheid voor de gezondheidsrisico's.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80