Moet een zelfstandige zich aansluiten bij een externe dienst PBW?

Ja.

Vanaf het moment dat een zelfstandige een uitzendkracht tewerkstelt, wordt deze zelfstandige  - voor de welzijnswetgeving -  beschouwd als de feitelijke werkgever (ook al blijft het uitzendbureau de juridische werkgever van de uitzendkracht).

De zelfstandige oefent immers ‘gezag’ uit over de uitzendkracht en wordt daardoor de feitelijke werkgever van de uitzendkracht. Dit betekent dat de zelfstandige als werkgever moet voldoen aan de welzijnswetgeving.  Omdat een zelfstandige niet alle verplichtingen van de welzijnswetgeving zelf kan nakomen, moet die zelfstandige aansluiten bij een externe dienst PBW.

Die externe dienst PBW heeft een belangrijke rol bij het uitvoeren van risicoanalyses, uitvoeren van een onderzoek en opmaken van een omstandig verslag bij (ernstige) arbeidsongevallen, ondersteuning bij psychosociale thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag,…

Sommige Externe Diensten PBW laten toe dat een zelfstandige zich administratief aansluit nog vooraleer hij een uitzendkracht inleent. Vanaf het moment dat de zelfstandige daadwerkelijk een uitzendkracht wil inzetten, kan hij dan een beroep doen op die externe dienst PBW.  


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80