Wat is een werkpostfiche?

De ‘werkpostfiche uitzendarbeid’ is een document met specifieke informatie over de job die de uitzendkracht zal uitoefenen. 

De werkpostfiche is opgesteld door het bedrijf waar de uitzendkracht aan de slag gaat (de gebruiker). Het document bevat belangrijke informatie om te communiceren aan de uitzendkracht, het uitzendbureau en de arbeidsarts, zoals:

  • Een beschrijving van de werkpost zelf.
  • De te dragen werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen
  • De gezondheidsrisico’s van de werkpost: lawaai, chemische stoffen, ergonomie ...
  • Of een voorafgaand gezondheidstoezicht bij de arbeidsarts nodig is.

Een volledige en gedetailleerde werkpostfiche is een teken dat de werkgever aandacht besteedt aan de veiligheid op de werkplek.

Wanneer het werk bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is een voorafgaand gezondheidstoezicht nodig. In dit geval is de werkpostfiche ook wettelijk verplicht.

Meer informatie vind je op www.werkpostfiche.be.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80