Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de werkpostfiche?

De gebruiker - en niet het uitzendbureau - is verantwoordelijk voor de inhoud van de werkpostfiche.

Als een gebruiker een uitzendkracht wil inhuren, is het belangrijk dat de gebruiker alle nuttige informatie over de werkpost aan het uitzendbureau bezorgt. De werkpostfiche is hiervoor een handig instrument.

De gebruiker moet voor elke werkpost een risicoanalyse uitvoeren en op basis daarvan een werkpostfiche invullen. Als die analyse gezondheidsrisico's aan het licht brengt, is de gebruiker zelfs wettelijk verplicht om een werkpostfiche in te vullen en aan het uitzendbureau te bezorgen. Het uitzendbureau zal op basis van de werkpostfiche dan een geschikte uitzendkracht selecteren en het vereiste gezondheidstoezicht organiseren.

Indien een gebruiker onvolledig ingevulde werkpostfiches aan het uitzendbureau bezorgt, dan moet het uitzendbureau deze meteen weigeren. Het uitzendbureau vraagt in dit geval aanvullende informatie aan de gebruiker en vestigt de aandacht op het belang van een volledig en correct ingevulde werkpostfiche.


Meer info? info@p-i.be of 02 204 56 80