Artikel in Link2Logistics Management

transportsector

In december 2018 verscheen in het magazine "Link2Logistics Management 48" een interview van Timothy Vermeir met Marijke Bruyninckx over de uitdagingen bij veiligheid en welzijn op het werk voor uitzendkrachten in de transportsector.

Het artikel belicht het belang van de werkpostfiche, de taakverdeling tussen de verschillende partijen en gaat in op de impact van het werken met nieuwe technologieën.

Je kan dit artikel hier nalezen.