Uitzendarbeid in verhuis- en scheepvaartsector niet meer verboden

Kat Victor verhuist

Sinds 9 april 2018 is er geen algemeen verbod meer op uitzendarbeid in de verhuis- en scheepvaartsector.   Bijzondere voorwaarden voor uitzendarbeid in een sector zijn wel nog steeds mogelijk.

Een wetswijziging van 26 maart 2018 voorziet in de opheffing van alle algemene sectorale verboden op uitzendarbeid in de privésector. Dit betekent ook dat de sectorale verboden op uitzendarbeid in de binnenscheepvaart (PC 139) en in de verhuissector (PC 140.05) zijn opgeheven.