Uitzendarbeid in de federale openbare sector

treinsporen in de sneeuw

Vanaf 1 februari 2019 wordt uitzendarbeid in federale diensten, federale overheidsbedrijven en HR Rail mogelijk. 

Een Koninklijk Besluit van 7 december 2018 (op 14 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) regelt onder welke voorwaarden uitzendkrachten er aan de slag kunnen..

Uitzendarbeid zal kunnen voor een tijdelijke vervanging van een contractueel of statutair personeelslid, bij tijdelijke vermeerdering van werk en bij ‘uitzonderlijk werk’. Een apart KB, ook van 7 december 2018, definieert wat onder ‘uitzonderlijk werk’ valt. Bij Bpost en Proximus zal uitzendarbeid ook met motief 'instroom' mogelijk zijn.

Meer info vind je in de Circulaire CIN 2019 01.